} ?>

Norra Dals Brunnsborrning

Efter en besiktning av marken där Du som kund vill ha en vattenbrunn, gör vi en bedömning av var vattenbrunnen bör placeras och vilken typ av vattenbrunn som är lämplig för de specifika markförhållandena. När borrning efter vatten är utförd installerar vi lämplig vattenpumpanläggning, med hänsyn tagen till vattendjup och vattnets tillrinning.Vi har även försäljning av vattenpumpar och tillbehör, samt utför service och reparationer av vattenpump anläggningar. Norra Dals Brunnsborrning AB – medlem i Svenska Värmepumpföreningen (SVEP).

Välkommen att kontakta oss för kostnadsfri offert!

Vi utför bergsborrning i Dalsland Bohuslän Värmland och Østfold i Norge.
Norra Dals Brunnsborrning AB