Hagaskolan - Föräldraföreningen } ?>

Hagaskolan – Föräldraföreningen www.skolbarnen.se

0534-613 50
info@skolbarnen.se


http://www.skolbarnen.se

Hagaskolan, 668 31 ED

Kontakta Föräldraföreningen här!

Hagaskolan – Föräldraföreningen

skall främja skolbarnens trygghet, säkerhet och arbetsmiljö m.m, en optimal skolsituation helt enkelt!

Vi arbetar tillsvidare idag under ledning av en styrgrupp. Vid styrgruppens möten är de föräldrar som vill engagera sig välkomna att delta. Man kan delta vid ett eller flera möten utan något specifikt ansvar. Dessa engagerade föräldrar och styrgruppen kallar vi representationsgruppen. Föräldraföreningen Hagaskolan representationsgrupp skall fungera som en länk mellan elever, föräldrar och skola, kommun.

De beslut som tas vid styrgruppen/representationsgruppens möten är demokratisk förankrade. Vi i styrgruppen anser att vi ej behöver en formell styrelse, då ekonomiska resurser saknas, därav benämningen styrgrupp. Vi i styrgruppen anser att denna styrstruktur skapar ett effektivare arbetssätt med korta beslutsvägar och snabbt agerande. Representationsgruppen har möten vid behov, vilket kan leda till fler än två möten per termin.
Anledningen till att Föräldraföreningen Hagaskolan ”styrelse” idag är en flexibel representationsgrupp under ledning av en styrgrupp är att det är mycket svårt att få föräldrar till att erbjuda sig engagemang i en styrelse med specifika ansvarsuppdrag.

Tidigare styrningsstruktur för Hagaskolan – Föräldraföreningen

Föräldraföreningen har enligt beskrivning på Dals-Eds hemsida tidigare haft styrningsstrukturen att det skall vara två representanter från varje klass som väljs vid första föräldramötet i årskurs 3, 5, 7, och 9 i respektive klass. Man har då i princip haft uppdraget som klassrepresentant att sammanställa vad klassens föräldrar vill framföra till skola/kommun, som därefter diskuteras i Föräldraföreningen där resultat/önskemål/beslut meddelats till skola/kommun. Föräldraföreningen Hagaskolan har enligt den tidigare styrningsstrukturen haft/har som uppdrag att anordna två stormöten per termin där främst styrelse samt klassrepresentanter skall delta , men ”alla” föräldrar har varit välkomna att delta.

Med nutida styrningsstruktur har alla föräldrar möjlighet att delta vid styrgruppens möten. naturligtvis är det önskvärt att varje klass vill utse två föräldrar att delta vid dessa möten. Föräldraföreningen hagaskolan styrgrupp representerar Dig, därför är det viktigt att du låter oss ta del av Dina synpunkter. Mejla oss gärna, särskilt om du har 
förslag på frågor som du vill att vi ska driva eller om det är något du har reagerat på.

Hagaskolan - Föräldraföreningen i Ed

Hagaskolan – Föräldraföreningen