Lianpac AB } ?>

Lianpac AB

0534-668 00
lianpac.ed@swipnet.se


http://www.lianpac.com

Hyvelvägen 1, 668 32 Ed, Sweden

Vill du att Lianpac AB kontaktar dig?

Lianpac AB är ett “high-tech” företag inom sin bransch specialiserat på konvertering och tvinning av polyestergarner för olika ändamål.

Vi tillverkar bla industriell sytråd – Lubricated polyester – och många av de ledande företagen i Europa som tillverkar bilbälten och band för lastsurrning är kunder till oss. Dessutom tvinnar vi garner för användning i flera av dessa företags produkter.

Vår produktion omfattar också ett brett sortiment av polyesterband av typ WG för balpressar och godsfixering, samt kompositband för godsfixering och lastsurrning. I vår tillverkning använder vi endast förstklassigt råmaterial, vilket tillsammans med vår säkra tillverkningsprocess och fortlöpande kontroll garanterar högsta kvalitet på våra produkter. Besök vår hemsida www.lianpac.com

Lianpac AB is a “high-tech” company specialized in converting and twisting of polyester yarns for different purposes.We manufacture among other things an industrial sewing thread – Lubricated polyester – and many of the leading companies in Europe manufacturing safety belts and lashing materials are customers of ours. Furthermore we are twisting yarns to be used in many products manufactured by these companies.Our production also includes a complete range of Polyester WG strap for baling presses and strapping of goods in general and also Composite strap for palletizing and lashing.In our production we only use the highest grade materials and together with our technical knowhow and control systems this guarantees a very high quality level on all our products

Lianpac AB est une société « High Tech » dans son secteur d’activité, spécialisée dans la transformation et retordage de fil polyester à usages multiples. Nous produisons, entre autres, du fil à coudre industriel – Polyester lubrifié – et plusieurs entreprises leaders en Europe produisant des ceintures de sécurité et des sangles d’arrimage sont parmi nos clients. En outre, nous effectuons le retordage des fils que ces entreprises utilisent dans leur production. Notre production comprend, également, une large gamme de feuillard polyester de type WG pour presses à balles ainsi que pour le cerclage et l’arrimage de marchandises, et une gamme de feuillard composite pour la palettisation. Dans notre production nous utilisons uniquement de la matière première la plus performante qui, couplé avec notre processus de fabrication et notre contrôle continu, garantie la meilleure qualité de nos produits.