} ?>

Swedal Victor

0534-668 68 / Fax 0534-668 69
info@swedal.se
http://www.swedal.se

Torp Industriområde 668 92 ED

Vill du att Swedal Victor kontaktar dig?

Swedal Victor –  En prefabricerad våtrumskassett – när du skall byta avloppsstam

Victor våtrumskassett – Lätt att montera. Minimal risk för vattenläckage och ekonomisk

Vid stambyte avlopp och nybyggnation av badrum innebär ofta ett omfattande arbete när man skall installera eller byta avloppsstam. Med den våtrumskassetten Victor går arbetet snabbare, är enklare och blir billigare när du monterar din prefabricerade våtrumskassett. Då alla vatten och avloppsrör är dragna innanför avloppsstammens tätskiktet är det mycket enkelt att montera och lätt hålla rent. Swedal Victor som finns i olika utföranden för olika behov och krav, har blivit ett populärt alternativ när man skall renovera avloppsstammar. Swedals  Victor våtrumskassett levereras helt komplett till platsen där byte av avloppstam skall utföras. Montering av den prefabricerade avloppstam som skall bytas kan om så önskas utföras av Swedal Victors personal.

Alla våtrumskassettens rör är dragna innanför tätskiktet är risken för vattenskador minimal. Om vattenläckage skulle uppstå rinner vattnet ned under Våtrumskassettens WC-stol och vidare till golvbrunnen är det viktigt att byta till våtrumskassett. Därför kan läckage av avloppsstam upptäckas mycket snabbt. Vid service och eventuellt stambyte friläggs hela avloppsstammen lika snabbt som ett packningsbyte på ett tvättställ. Swedal Victor är ett system med många bra egenskaper, både ur praktisk synpunkt och säkerhetssynpunkt. Av alla prefabricerade våtrumskassetter på marknaden Har många fastighetsägare över hela Sverige valt att satsa på Swedal Victor. Våtrumskassetten Victor kan likaväl installeras både vid nybyggnation och när du skall renovera avloppstam.