Tryckeri } ?>

UZ Reklam

0534-613 50
ulf@uz-reklam.se


http://www.uzreklam.se

Industrigatan 35 668 32 ED

Vill du att UZ Reklam kontaktar dig?

Tryckeri – Skylt & Dekor – Storformat – Textiltryck

KUVERT & TRYCKSAKER
Vi framställer ändamålsenliga, säljande trycksaker som kuvert fakturor, brevpapper, kvittenser, konferensblock, tidskrifter m.m i vårt tryckeri. Eftersom allt fler vill trycka små serier samt fler färger och höga krav på snabba leveranser, har vi anpassat våra tryckpressar & digitalprinters till dessa behov. UZ Reklam erbjuder alla våra kunder kostnadsfri trycksaksplanering som i förlängningen leder till de mest kostnadseffektiva trycksakerna.

SKYLTAR  BANDEROLLER  &  STORBILDER SAMT TEXTILTRYCK
Vi kan erbjuda en rad olika storformatsprodukter som t.ex. fordons- och golvdekorer samt tyg- och PVC banderoller. Vi tillverkar informations- och reklamskyltar och erbjuder alternativa skyltsystem. Vi garanterar 7 års UV-hållbarhet på våra storbildsprodukter.

Textiltryck samt arbets- och profilkläder är tjänster och produkter som ökar i försäljning hos oss. Vi arbetar uteslutande med transfertryck, vilket säkerställer att vi alltid levererar ett hållbart tryck med högsta möjliga skärpa. Denna tryckmetod är inte bara kostnadseffektiv vid små volymer, leveranstiden från beställning av kläder till färdigtryckt produkt är mycket kort 1-3 dagar.

UZ Reklam har varit i den grafiska branschen i drygt 20 år och vår geografiska utgångspunkt är i Dals-Ed, Dalsland. Vårt breda utbud av grafiska produkter och tjänster har lockat många av våra kunder till ett långsiktigt samarbete.

ÖPPETTIDER
09.00 – 17.00