} ?>

Victor – en prefabricerad våtrumskassett

0534-668 68
info@swedal.se
http://www.swedal.se

Torp Industriområde • S-668 92 ED

Vill du att Swedal Victor kontaktar dig?

Swedal Victor en prefabricerad våtrumskassett – Lätt att montera minimal läckagerisk och mycket ekonomisk. Vid stambyte avlopp och nybyggnation av badrum innebär ofta ett omfattande arbete när man skall installera eller byta avloppsstam. Med den  prefabricerade våtrumskassetten Victor går arbetet snabbare, är enklare och blir billigare när du monterar din prefabricerade våtrumskassett när du skall renovera avloppstam. Då alla vatten och avloppsrör är dragna innanför avloppsstammens tätskiktet är detta prefabricerade avloppssystem mycket enkelt att montera och lätt att hålla rent. Victor prefabricerade avloppsstammar finns i olika utföranden för olika behov och krav, har blivit ett populärt alternativ när man skall renovera avloppsstammar. Victor våtrumskassett levereras helt komplett till platsen där byte av avloppstam skall utföras. Montering av den prefabricerade avloppstam som skall bytas kan om så önskas utföras av Swedal Victors personal.

Alla våtrumskassettens rör är dragna innanför tätskiktet är risken för vattenskador minimal. Om vattenläckage skulle uppstå rinner vattnet ned under Våtrumskassettens WC-stol och vidare till golvbrunnen är det viktigt att byta till våtrumskassett. Därför kan läckage av avloppsstam upptäckas mycket snabbt när man har intallerat en prefabricerad våtrumskassett. Vid service och eventuellt stambyte friläggs hela avloppsstammen lika snabbt som ett packningsbyte på ett tvättställ. Prefabricerad avloppstam – Victor är alltså ett system med många bra egenskaper, både ur praktisk synpunkt och säkerhetssynpunkt. Av alla prefabricerade våtrumskassetter på marknaden Har många fastighetsägare över hela Sverige valt att satsa på Victor prefabricerade avloppsstam när man skall byta avlopps stamschakt. Våtrumskassetten Victor kan likaväl installeras både vid nybyggnation och när du skall renovera avloppstam.

Vårt huvudkontor finner du i Dals-Ed i Dalsland.