} ?>

Uppfödare Amazonpapegojor

0534-109 05, 0703-34 78 75
ulf@uz-reklam.se


http://www.papegojsidan.se

Dals Ed

Uppfödare Amazonpapegojor – Edsrosens papegojuppfödning i Ed Dalsland är uppfödare av Gulpannade- och Gulnackade Amazonpapegojor.

Den Gulpannade- och Gulnackade Amazonpapegojan tillhör amasonsläktet Amazona ochrocephala. Gulpannad- och Gulnackad amazonpapegoja är kända för att vara de mest talbegåvade av alla amazonpapegojor.
Våra papegojungar säljs ringmärkta med uppfödarbevis samt tillhörande dokumentation och tillstånd.

Vi tillämpar ej handuppmatning av våra papegojor. Vi har erfarenheterna av att det skapar beteendestörningar hos amasonpapegojor som påverkar möjligheterna att få papegojan till en heltam familjefågel. Föräldrauppmatade amasonpapegojor är mycket lätta att få tama och uppfostra eftersom de är av naturen flockfåglar.

För köparens och Amazonpapegojans bästa ger vi som uppfödare våra köpare en kostnadsfri tvåtimmars- utbildning i skötsel och uppfostran av Amazonpapegojor och därefter full support under flera år. Vi lämnar även tolv månaders friskhetsgaranti samt en återköpsgaranti som gör det möjligt för köparen att återlämna Amazonpapegojan och erhålla 60% av köpeskillingen tillbaka. Denna garanti gäller i tolv månader och måste ses som en försäkring, om det uppkommer anledning att avyttra papegojan på grund av exempelvis utvecklad allergi eller annan orsak. Denna garanti gör även att fler vågar ta steget att skaffa Amazonpapegojor som sällskap.

Vi säljer även nya burar, voljärer, foder och tillbehör för Amazonpapegojor till mycket bra priser!

Hur gammal bör en papegojunge vara inför köpet?
De flesta icke domesticerade papegojarterna börjar häcka/para sig på våren. Sedan följer äggläggning och ruvning i ca 30 dagar. Efter äggkläckning matar föräldrarna sina ungar i cirka 3 månader och först därefter när papegojungen kan äta själv kan papegojungen säljas. Det är att föredra när papegojungarna får vara med föräldrarna något längre tid än 3 månader. Har man som uppfödare möjlighet att hålla flera papegojungar som flock i separat voljär en tid efter de separerats från föräldrarna, är det en stor fördel när det gäller amasonpapegojor och andra utpräglade flockfågelsarter. De lär sig (familj) – flockrangordning vilket är till god hjälp vid ditt uppfostringsarbete gällande din papegoja som sällskap. Vi på Edsrosens Papegojor rekommenderar en papegojunge äldre än 6 månader, om fågeln givits tillfälle att vara med föräldrarna en tid samt haft möjlighet att vara med ungfåglar i flock. Det är inte att se som nackdel om papegojungen är något äldre än 6 månader. Edsrosens papegojungar är föräldrauppmatade och är inte tama vid leverans, men med vår kostnadsfria utbildning och livstids support blir amasonpapegojan tam och väluppfostrad i din hemmiljö.