Fornminnen

Dals-Eds kommun är rik på fornlämningar, gravfält och fornminnesområden. Sydost om Ed finns ett 40-tal gravanläggningar. Det finns även fornminnesområden från bronsåldern. I utkanten på Eds centrum finner du gravfält som ligger på en del av Edsformationens ishavsdelta.

Hindalebyns gravfält
Fornminnesområdet vid Hindalebyn sydost om Ed består av ett 40-tal gravanläggningar bestående av runda och rektangulära stensättningar, domarring, högar och en s k treudd. Utgrävningar i området har resulterat i en stor mängd fynd i form av smycken, verktyg m m. En del av fynden visas på Eds museum.

Bälnäshöjden – Haknäs
Fornminnesområde från bronsåldern är beläget vid Bälnäshöjden, bestående av fem rösen, varav ett s k långröse.

Ängs gravfält
På en del av Edsformationens ishavsdelta, söder om sjön Lilla Lee, ligger naturreservatet Äng. Vid Äng finns Dalslands största sammanhängande fornlämningsområde. Lämningarna som är från yngre järnåldern omfattar ett 60-tal gravar inom 11 mindre områden. Lämningarna utgörs av domarring, stensättningar och högar som är upp till 20 meter i diameter.

Ullerön
Fornminnesområde vid Ullerön, bestående av tre gravfält med sammantaget 40- talet enskilda lämningar med stensättningar, högar och långhögar.

Kontakt
Turistbyrån
Tel: 0534-190 22
Besöksadress: Torget, Ed