Fredrikstens fästning

De första defensiva installationer i Halden konstruerades mellan 1643-45. Den 28 juli 1660 utfärdade Fredrik 3 ett kungligt brev att det skulle vara en starkare fästning här på den nya gränsen till Sverige och den skulle heta Fredrikstens fästning. Fästningen byggdes på två parallella åsar. På den norra delen av dessa väggar sträcker sig från drottningens bastion i väster till prins Christian bastion i öster. Den södra åsen är berikade med Prince Georges bastion och viktigaste bastion Under King of bergets högsta topp. Mellan dessa två åsar ligger citadellet med ett antal intressanta gamla byggnader. 
Bortom citadellet ligger borgarkransen mot väster i sluttningen ned mot Halden stad. Dessutom finns tre verk i söder och öster: Gyldenløve, Stortårnet och överberget. Fästningen är en serie av minnesmärken, bland annat En minnessten markerar platsen där Karl XII blev skjuten under belägringen 1718. Fortet har också flera museer med omfattande historiska militära och civila sammankomster. Fredriksten har en imponerande murstruktur med en total yta på 20.000 m2. Att gå på upptäcktsfärd sina vallar och bastioner, kruttorn och djupa, mystiska gånger, en stor upplevelse och mycket uppskattat av barn.

Kontakt:
Turistbyrån
Tel: 0534-190 22
Besöksadress: Torget, Ed

Parsetjärn försvarsskan...

Dals-Eds befästningsverk – Dals-Eds roll som gränsbygd finns bland annat dokumenterad vid fornborgarna i Skötterud samt genom flera befästningsverk från dansk-norska krigen. Flertalet av...
3 jan, 2013

Allsång på gränsen

Allsång på gränsen – Norges svar på Allsång på Skansen har efter 5år med uppträdanden blivit en trevlig tradition. Liksom Allsång på Skansen har...