Gäserudstugan

Gäserudstugan är en av de äldsta byggnader som finns bevarade i Dalsland. Boningshuset var på 1600-talet huvudbyggnad på en storbondegård, ett s k stamhem-
man. På gården finns även en ladugård och en mycket sällsynt s k stolpbod. Samtliga byggnader är såväl interiört som exteriört mycket välbevarade. Gården är
numera hembygdsgård/museum och ligger ca 10 km öster om Ed, väg 164.

Kontakt:
Turistbyrån
Torget, Ed
Tel: 0534-190 22

Eds MC- och Motormuseum

Eds MC- och Motormuseum ger dig en nostalgisk tripp bland Veteranmotorcyklar, Radioapparater. Båtmotorer, Motorsågar, Symaskiner, Leksaker, Modellflygplan och mycket annat. Med 160 motorcyklar tillverkade i...

Eds museum

Allmänt kallad KarlXII-stugan, är Eds äldsta byggnad uppförd vid 1700-talets mitt. Här hittar man en stor mängd föremål/objekt som belyser Dals-Eds historia.

Eds Radiomuseum

Radions historia som började år 1926. Anropet ”Stockholm-Motala” började höras i etern och ett stort antal radiofabriker tillverkade mottagare med sina egna karakteristiska utseenden och...