} ?>

Eds museum

0534-190 22
Turistbyrån Torget, Ed

Allmänt kallad KarlXII-stugan, är Eds äldsta byggnad uppförd vid 1700-talets mitt. Här hittar man en stor mängd föremål/objekt som belyser Dals-Eds historia.