} ?>

Gäserudstugan

Gäserudstugan är en av de äldsta byggnader som finns bevarade i Dalsland. Boningshuset var på 1600-talet huvudbyggnad på en storbondegård, ett s k stamhemman
På gården finns även en ladugård och en mycket sällsynt s k stolpbod. Samtliga byggnader är såväl interiört som exteriört mycket välbevarade.
Gården är numera hembygdsgård/museum och ligger ca 10 km öster om Ed, väg 164.

Kontakt:
Turistbyrån
Torget, Ed
Tel: 0534-190 22