} ?>

Nordens Ark – Ett uppskattat utflyktsmål

Tel 0523-795 90
nordensark@nordensark se
http://www nordensark se

Nordens Ark, Åby säteri, 456 93 Hunnebostrand

Välkommen till Nordens Ark

Den zoologiska parken har öppet varje dag, året runt, från klockan 10. Stängningstiden varierar med säsong.
Genom att besöka oss stödjer du arbetet med att rädda utrotningshotade djur.

Öppettider

1 januari – 30 mars 10.00 – 16.00 (15.00)
31 mars – 13 juni 10.00 – 17.00 (16.00)
14 juni – 17 augusti 10.00 – 19.00 (18.00)
18 augusti – 5 oktober 10.00 – 17.00 (16.00)
6 oktober – 31 december 10.00 – 16.00 (15.00)
 (entrékassan stänger)

Priser

Entré
Enskild
Grupp*
Skolor
Barn 0 – 4 år Fri entré Fri entré Fri entré
Barn/ Ungdom 5 – 17 år  90:-  70:-  60:- *
Vuxen 230:- 190:- 180:-

* En grupp består av minst 20 personer vid ett och samma betalningstillfälle. En lärare per klass samt personliga assistenter har fri entré.
* Skolgrupper från gymnasiet – alla elver betalar 60 kr, även om de är äldre än 17.
Familjeerbjudande: En famlilj betalar för max 2 barn per besök.

Genom den Vilda parken sträcker sig en cirka tre kilometer lång promenadslinga. Här finns också Våtmarken och Våtmarkshuset med våra amfibier.
En gångtunnel binder samman Vilda parken med Lantgården där du finner lantraserna.
Hägnen är byggda för djurens bästa och för att få ut så mycket som möjligt av besöket rekommenderar vi att du utrustar dig med en kikare och en god portion tålamod. Djuren finns där, men kan ibland vara välkamouflerade och svåra att se.

Nordens Ark är en privat ideell stiftelse som arbetar för att ge utrotningshotade djur en framtid. Vi bedriver avel, uppfödning, forskning och utbildning samt arbetar med att sprida kunskap om biologisk mångfald. I anläggningen finns det ca 80 arter och raser och de flesta kommer från ett klimat som liknar vårt nordiska.
Ni möter:
• Hotade nordiska gamla lantraser.
• Hotade vilda nordiska däggdjur, fåglar, reptiler, amfibier och insekter.
• Hotade exotiska vilda däggdjur, fåglar och amfibier.
• Hotade tropiska reptiler och amfibier.
På Restaurang Nordens Ark vid huvudentrén serveras dagens rätt samt smörgåsar, kaffe, godis och fika. Caféet har öppet varje dag kl 10.00 – 16.00. Varma rätter serveras varje dag kl 11.30 – 15.00. 

Medhavd mat går bra att äta i Varghuset förutsatt att det inte sker någon servering där. 

Grillning är inte tillåten inne i parken. Däremot är Du mer än välkommen att använda grillen vid lekplatsen. Ta med kol eller engångsgrill.

Skrindor
Skrindor finns att hyra för 30 kr.

Rullstol i parken
Terrängen i parken är kuperad och det finns ett par branta backar längs promenadslingan. Underlaget är hårt packade grusvägar och träbryggor. Handikapparkering finns, fråga i entrén!

Butiken är öppen mellan 10.00 och 16.00. Här hittar du bland annat mjukdjur, leksaker, kläder, böcker och mycket annat.
Vi säljer även handgjorda ullprodukter från Snow Leopard Trust som arbetar för att rädda snöleoparderna i Mongoliet. Genom att köpa dessa produkter hjälper du snöleoparderna att överleva samtidigt som livet för lokalbefolkningen förbättras.

Nordens Ark arbetar med populationsförstärkande åtgärder genom att sätta ut djur i naturen och genom att förbättra de miljöer där arterna lever. I Sverige har Nordens Ark ett nationellt ansvar för uppfödning och utplantering av bland annat pilgrimsfalk, vitryggig hackspett, fjällgås, grönfläckig padda och flera arter av skalbaggar. Sedan millenieskiftet har omkring 300 däggdjur och fåglar födda på Nordens Ark satts ut i naturen, bland annat utter i Holland, europeisk vildkatt i Tyskland och lodjur i Polen. Vi har förstärkt svenska populationer med över 150 pilgrimsfalkar och cirka 10 000 groddjur.

Åby säteri
Nordens Ark ligger på Åby säteri i Bohuslän. Stenåldersgravar och hällristningar på markerna vittnar om att människor har bott här i tusentals år. Åby säteri är en av Bohusläns äldsta gårdar. Bevarade brev från 1307 visar att Norges kung Håkon vistades på säteriet vid den tiden.
Stiftelsen Nordens Ark är tredje ägaren till Åby säteri sedan slutet av 1600-talet. Då ägdes Åby säteri av Margareta Hvitfeldt, Bohusläns kanske mäktigaste kvinna genom alla tider. Fram till 1975 ägdes Åby säteri av den stipendiefond som fick ärva hennes rikedomar.
Åby säteri omfattar totalt 383 hektar mark som bland annat består av betesmarker, skogsmark och djuranläggningar. Säteriets ladugård är den största timrade byggnaden i Bohuslän. Ladan är 60 meter lång och åtminstone delvis troligen från 1600-talet. Den gula mangårdsbyggnaden är uppförd år 1729.
Åby säteri är av riksintresse och byggnaderna är kulturminnesmärkta.