} ?>

Parsetjärn försvarsskans

0534-190 22
Turistbyrån

Dals-Eds befästningsverk – Dals-Eds roll som gränsbygd finns bland annat dokumenterad vid fornborgarna i Skötterud samt genom flera befästningsverk från dansk-norska krigen. Flertalet av de sistnämnda hittar man i och omkring tätorten Ed. De bevarade försvarsanläggningarna består av skansar, redutter, vallar, bröstvärn och löpgravar.

Parsetjärn skans, Försvarsskans från 2:a världskriget – Parsetjärn Skans, belägen ca 8 km väster om Ed, började byggas 1940 och stod färdig i sitt nuvarande skick 1943. Skansen ingick i ett försvarssysem som under 2:a världskriget byggdes upp i Dalsland mot den tyska invasions-styrkan i Norge. Parsetjärn är idag en av de mest välbevarade skansar i vårt område.